Impresum

Natale turistička agencija d.o.o., Istarska 10, 52210 Rovinj
Temeljni kapital 18.000,00 kn plaćen u cijelosti
Registriran na Trgovačkom sudu u Rijeci 27. veljače 1998.

Broj registracije: Tt-97/3944-4
MBS: 040116259
MB: 1351893
ID kod: HR-B-52-040116259
OIB: 28077757756
Nadležno tijelo čijem nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Članovi društva:
Zorka Godena
Zrinka Cerin
Ana Lulić

Voditelj poslova:
Zorka Godena (likvidator, ovlaštena osoba za provedbu zakona o sprečavanju pranja novca)

Adresa poslovnice:
Giosue Carduccia 4
52210 Rovinj
Hrvatska

Telefon: +385 (0)52 813 365
Fax: +385  (0)52 813 365
Email: info@rovinj.com
Internet: www.rovinj.com

Web Development & Design:
VipData d.o.o., Zagreb

Ostalo:
Ikone na kartama objavljenima na ovim stranicama uradak su Nicolasa Molleta (Map Icons Collection by Nicolas Mollet)