Prirodna baština Rovinja

Rovinj i njegova okolica nude pregršt zanimljivosti, u nastavku izdvajamo neke od najvećih prirodnih atrakcija ovoga područja. Sve su lokacije idealne za dnevne ili poludnevne izlete.

Limska draga

Jedan od najljepših fjordova u Jadranskom moru ustvari je staro kršno korito istarske podzemne rijeke. Fjord vijugavo ulazi u kopno punih 12 km, širok je 600 m, a dubok do 30 m. Otvor između dvaju rtova, Trole i Križa, širok je 1600 metara. Odmah iza rta Križa obala ima četiri uvale: Faborsa, Saline, Valalta i sv. Felice.

Prema sjeveru se kanal sužava, a zatim se proteže gotovo ravno prema istoku 60-100 m dugim strmim usjekom, koji je u svom južnom dijelu prekriven gustom šumom. Na njegovim se obalnim liticama nalaze Velika i Mala špilja sv. Romualda.

U pećini sv. Romualda pronađeni su ostaci više od 40 životinjskih vrsta, kao što su špiljski medvjed, špiljski lav, leopard, špiljska hijena, divlji konji, veliki jelen, snježni zec i dr., koje su uglavnom bile lovina pračovjeka. Arheološki nalazi alata upućuju na postojanje čovjeka iz razdoblja paleolitika, dok špilja predstavlja zanimljiv speleološki objekt s pećinskim ukrasima. Špilja je dobila svoje ime po Svetom Romualdu, koji je tu živio, molio i meditirao tri godine, od 1001. do 1004. godine.

Ispod male špilje pronađeni su tragovi iz razdoblja paleolitika, a u Velikoj špilji i kosturi pećinskih ljudi. Limski je kanal danas popularno odredište između ostalog poznato po uzgoju školjaka, koje su vrlo cijenjen specijalitet regije.


Otoci rovinjskog arhipelaga

Rovinjski otoci i obalni pojas su područja posebne zaštite krajobraza. Štoviše, cijela obala oko Rovinja je zaštićeno prirodno dobro, kao i 22 otoka i otočića koji ga okružuju, neki od najvažnijih su: sv. Katarina, sv. Andrea, Velika i Mala Figarola, Šturago, Maškin, Pirusi, sv. Ivan, Banjole, Dvije sestrice.

Otok Katarina jedan je od najbližih i najvećih otoka rovinjskog arhipelaga. Nalazi se nasuprot starogradske jezgre, udaljen svega stotinjak metara od kopna. Njegova površina obuhvaća 16 000 kvadratnih metara, prekrivenih bujnom vegetacijom, borovima , oleandrima i drugim rijetkim biljkama karakterističnima za ovo podneblje.

Južno od rta Montravo nailazimo na otok Školj magaraca, a zatim na dva otoka povezanim lukobranom, sv. Andrija i Maškin. To su ostaci poluotoka koji se, nakon potresa prije 6. stoljeća, podijelio na nekoliko manjih otoka. Tako je nastala skupina od 5 otoka: Školj magaraca, Andrea, Maškin, Šturago, Sv. Ivan i brojne hridi.


Park šuma Zlatni rt

Rovinj se posebno ponosi svojim Zlatnim rtom (ili, kako ga građani češće nazivaju, Punta Corrente"), prvom zaštićenom park šumom u Istri.

Park šuma se prostire na gotovo 70 hektara obalnog pojasa i diči se izuzetnom estetskom i botaničkom vrijednošću, s najraznovrsnijim primjercima čempresa, borova, jela i cedrova, među kojima se posebno ističe grupa cedrova iz Himalaje (Cedrus deodara).


Močvara Palud i otoci Dvije sestrice

Ornitološki rezervat Palud je zanimljivo močvarno područje udaljeno desetak kilometara od Rovinja. Mješavina slatke i slane vode, kao i bujna močvarna vegetacija, stanovište su i mirno utočište brojnih močvarnih životinja. Tu možete susresti razne vrsta ptica, kornjače, jegulje, ali i ciple.

Zbog šume hrasta lužnjaka, čitavo je područje rta Gustinja jedinstven šumski rezervat. Na obližnjim se otocima, poznatima pod nazivom Dvije sestrice, gnijezde galebovi


Kamenolom Fantazija

U blizini ceste koja vodi iz Rovinja prema Puli, oko 3 km od centra grada, u četvrti Monfiorenzo, nalazi se kamenolom Fantazija, sada važan geološki park. Ugledni znanstvenici proglasili su ovaj kamenolom krškim fenomenom te značajnim prirodnim spomenikom. Naime, stjenke ovoga kamenoloma, baš poput otvorene knjige, pružaju zoran uvid u faze nastanka zemljine kore.

Djelovanjem oceanskih struja tijekom 130 milijuna godina, na površini je nastalo mnogo slojeva, uglavnom sastavljenih od fosiliziranih plavo-zelenih alga i nataloženog vapnenca. Pažljiviji posjetitelji ovoga kamenoloma prepoznat će i crno-bijele dolomitne slojeve.

Jasno su vidljivi i rascjepi te pukotine uzrokovane abrazivnim djelovanjem vode i sušenjem taloga u postojećim sedimentima. Donji dio fosilnih slojeva nastao je ispod površine nekadašnjeg mora, dok su na gornje slojeve utjecale izmjene plime i oseke.


Dvigrad

Dvigrad (tal. Duecastelli, Docastelli) predstavlja ruševine srednjovjekovnog grada smještene u Limskoj dragi blizu Kanfanara. Riječ je o važnom povijesno-arheološkom lokalitetu u turističkoj ponudi Istre. Zahvaljujući povoljnom položaju, blizini vode te plodnoga tla, područje je bilo naseljeno već u prapovijesti.

Danas vidljivi ostatci Dvigrada najveće su ruševine urbanoga naselja u Istri i pružaju jedinstvenu sliku potpuno očuvanoga tipičnoga srednjovjekovnog grada, tj. kaštela. Grad je opasan dvostrukim obrambenim zidinama, sa troje gradskih vratiju. U sklopu unutarnjega zida nalaze se tri kule, koje su u sadašnjem obliku izgrađene tijekom 14. stoljeća. Središnjim dijelom naselja, koji je ujedno i njegova najviša točka, dominira crkva sv. Sofije.